Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ ba, 7/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 1838

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các Module dành cho Giáo viên THPT theo TT30/2011/TT-BGDĐT

File thứ 1: module_thpt_01_75201915.pdf
File thứ 2: module_thpt_02_75201915.pdf
File thứ 3: module_thpt_03_75201915.pdf
File thứ 4: module_thpt_04_75201915.pdf
File thứ 5: module_thpt_05_75201915.pdf
File thứ 6: module_thpt_06_75201915.pdf
File thứ 7: module_thpt_07_75201915.pdf
File thứ 8: module_thpt_08_75201915.pdf
File thứ 9: module_thpt_10_75201915.pdf
File thứ 10: module_thpt_11_75201915.pdf
File thứ 11: module_thpt_12_75201915.pdf
File thứ 12: module_thpt_13_75201915.pdf
File thứ 13: module_thpt_14_75201915.pdf
File thứ 14: module_thpt_15_75201915.pdf
File thứ 15: module_thpt_16_75201915.pdf
File thứ 16: module_thpt_17_75201915.pdf
File thứ 17: module_thpt_18_75201915.pdf
File thứ 18: module_thpt_19_75201915.pdf
File thứ 19: module_thpt_20_75201915.pdf
File thứ 20: module_thpt_21_75201915.pdf
File thứ 21: module_thpt_22_75201915.pdf
File thứ 22: module_thpt_23_75201915.pdf
File thứ 23: module_thpt_24_75201915.pdf
File thứ 24: module_thpt_28_75201915.pdf
File thứ 25: module_thpt_29_75201915.pdf
File thứ 26: module_thpt_30_75201915.pdf
File thứ 27: module_thpt_31_75201915.pdf
File thứ 28: module_thpt_32_75201915.pdf
File thứ 29: module_thpt_33_75201915.pdf
File thứ 30: module_thpt_34_75201915.pdf
File thứ 31: module_thpt_35_75201915.pdf
File thứ 32: module_thpt_36_75201915.pdf
File thứ 33: module_thpt_38_75201915.pdf
File thứ 34: module_thpt_39_75201915.pdf
File thứ 35: module_thpt_40_75201915.pdf
File thứ 36: module_thpt_41_75201915.pdf

164