Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ ba, 25/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 487

Chi bộ trường THPT Trường Chinh

Chi bộ trường THPT Trường Chinh được thành lập trong năm đầu thành lập trường với 03 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên nam và 01 đảng viên nữ. Đây là những thành viên nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nhà trường trong giai đoạn đầu tiên.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động,  luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng “Chi bộ Trong sạch, vững mạnh” đã tạo thành nguồn lực để trường THPT Trường Chinh đạt được những thành tích đáng ghi nhận như ngày hôm nay.

Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện nhà trường, luôn có chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình đơn vị, từ đó đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Sinh hoạt Chi bộ thường kì được Chi ủy chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt đẹp. Chi bộ lãnh đạo chặt chẽ các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường. Vì vậy, Chi bộ là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị của toàn trường.

Trong hơn 10 năm học qua, Chi bộ trường đã tổ chức kết nạp thêm được 27 đảng viên mới, đồng thời chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đúng thời gian; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Mỗi Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, tích cực học tập, rèn luyện về tư tưởng đạo đức; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” của ngành. Các lớp học triển khai Nghị quyết của Đảng do Quận ủy tổ chức đảng viên đều tham dự đầy đủ. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Chi bộ luôn có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm đều có đảng viên được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chi bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch
vững mạnh
”.

Hiện nay, Chi bộ có 31 đảng viên, trong đó: 

- 06 đảng viên nam và 25 đảng viên nữ.

- 15 thạc sỹ và 16 đại học

- 09 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị, 09 đang học trung cấp chính trị.

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

"Về nguồn" tại Côn Đảo năm 2012

ĐV Chi bộ năm 2012 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87