Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ hai, 23/11/2020, 17:59
Lượt đọc: 100

Lễ kết nạp đảng viên năm 2020

 

Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Ngày 16/11/2020, Chi bộ trường THPT Trường Chinh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng là Nguyễn Đình Nam, giáo viên tổ bộ môn Sinh và Đoàn Văn Đướng, giáo viên tổ bộ môn Thể dục – Quốc phòng với sự tham dự của toàn thể đảng viên của Chi bộ trường THPT Trường Chinh.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Khi kết nạp đảng viên mới cần phải giữ đúng những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác trọng tâm. Quyết không nên tùy tiện, cẩu thả, tách rời công việc thực tế. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Thị Xuân Dung – Bí thư Chi bộ bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Thị Xuân Dung – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Đình Nam và Đoàn Văn Đướng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới và đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88