Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ hai, 29/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 356

Danh sách Học sinh giỏi Trường Chinh - Lần 9 - Khối 11

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

1

Nguyễn Hà Phương

11B3

Văn

Giải 1

2

Nguyễn Tường Vi

11B17

Văn

Giải 2

3

Lê Ngọc Phượng

11B15

Văn

Giải 3

4

Nguyễn Lê Hải Phượng

11B10

Văn

Giải 3

5

Phạm Ngọc Trúc Giang

11B2

Văn

Khuyến khích

6

Đỗ Thanh Xuân

11B2

Văn

Khuyến khích

7

Nguyễn Huỳnh Phương Mai

11B7

Văn

Khuyến khích

8

Ngô Thị Mỹ Trâm

11B6

Toán

Khuyến khích

9

Phạm Tiến Dũng

11B12

Toán

Khuyến khích

10

Đặng Anh Tuấn

11B9

Vật lý

Khuyến khích

11

Hứa Hồng Bảo Anh

11B17

Hóa học

Giải 3

12

Trần Phạm Phước Toàn

11B6

Hóa học

Khuyến khích

13

Lại Tấn Phát

11B18

Hóa học

Khuyến khích

14

Nguyễn Công Quan

11B6

Sinh học

Giải 1

15

Bùi Châu Anh

11B18

Sinh học

Giải 2

16

Lê Thị Thùy Linh

11B18

Sinh học

Giải 3

17

Trương Vũ Trọng Khoa

11B17

Sinh học

Khuyến khích

18

Tăng Thế Anh Hoàng

11B3

Sinh học

Khuyến khích

19

Lê Kỳ Quốc Bình

11B16

Anh văn

Giải 1

20

Đoàn Minh Đức

11B18

Anh văn

Giải 2

21

Nguyễn Ngọc Hưng

11B18

Anh văn

Giải 3

22

Tôn Thất Toàn

11B9

Anh văn

Khuyến khích

23

Lê Anh Tiến

11B15

Anh văn

Khuyến khích

24

Lê Bùi Dung

11B1

Lịch Sử

Giải 1

25

Lê Ngọc Bảo Uyên My

11B1

Lịch Sử

Giải 2

26

Nguyễn Trung Hiếu

11B15

Lịch Sử

Giải 3

27

Đoàn Hoàng Anh

11B1

Lịch Sử

Khuyến khích

28

Nguyễn Hoàng Thu Ngân

11B18

Lịch Sử

Khuyến khích

29

Phạm Minh Trí

11B13

Địa lý

Giải 1

30

Hà Thị Ánh Linh

11B18

Địa lý

Giải 2

31

Phạm Lê Hoàng Anh Thư

11B8

Địa lý

Giải 3

32

Nguyễn Hữu Phát Lợi

11B1

Tin học

Khuyến khích

33

Ngô Thảo My

11B4

Xe thế năng

Giải 2

34

Phạm Nguyễn Minh Thư

11B4

Xe thế năng

35

Hồ Đoàn Tín

11B15

Xe thế năng

Giải 3

36

Nguyễn Đăng Trường Thọ

11B15

Xe thế năng

37

Nguyễn Thanh Tâm

11B9

Xe thế năng

Khuyến khích

38

Trần Hải Lực

11B9

Xe thế năng

39

Phạm Nhật Huân

11B3

Xe thế năng

Khuyến khích

40

Lê Quang Huy

11B3

Xe thế năng

41

Nguyễn Thùy Phương Vy

11B16

Xe thế năng

Khuyến khích

42

Trần Cao Phước Nguyên

11B16

Xe thế năng

43

Lê Kỳ Quốc Bình

11B16

Xe thế năng

Khuyến khích

44

Nguyễn Hoàng Cẩm Phố

11B16

Xe thế năng


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88