Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ sáu, 8/4/2022, 10:25
Lượt đọc: 110

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

NGUYỄN PHONG SẮC - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
- Là một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản về: giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng với lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia cách mạng.
“Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc là dịp để chúng ta thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp to lớn của đồng chí và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng vượt lên khó khăn, thách thức do đại dịch Covid gây ra, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.(BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG)
 
Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

88