Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ năm, 21/4/2022, 2:28
Lượt đọc: 108

Thông tin tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

⭐ PHAN ĐĂNG LƯU - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
❇️ Là Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam.
❇️ Tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin; về đường lối cách mạng của Đảng và của Bác Hồ; về tinh thần say sưa học hỏi; về tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, Nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các công cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng.
https://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-120-nam-ngay-sinh-dong-chi-phan-dang-luu-138528

Nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại xã Hoa Thành, Yên Thành. Ảnh: Võ Đức

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

88