Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ hai, 21/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 1305

Tổ Hóa học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA 

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Anh Minh

Thạc sỹ

Tổ trưởng

nguyenanhminh_1971@yahoo.com.vn

2

Đồng Thị Như Thảo

Cử nhân

Tổ phó

nhuthaotc@yahoo.com.vn

3

Lê Thị Kim Thoa

Thạc sỹ

Giáo viên

thoac.tc@gmail.com

4

Trần Thị Nhung

Cử nhân

Giáo viên

trannhung7979@yahoo.com

5

Vũ Thị Duyên

Cử nhân

Giáo viên

haiduyen22@yahoo.com

6

Trần Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

Giáo viên

nhuhoa2609@yahoo.com.vn

7

Đinh Thị Hoài Vân

Cử nhân

Giáo viên

van_long_vc@yahoo.com

8

Lê Thị Hồng Trâm

Thạc sỹ

Giáo viên

tramthin@gmail.com

9

Lê Thị Hà

Thạc sỹ

Giáo viên

halethi76@gmail.com

10

Phan Thị Bích Ngọc

Thạc sỹ

Giáo viên

bichngoc_20002005@yahoo.com

Tin cùng chuyên mục

163