TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG CHINH
Số 1, đường DN11, Khu phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028.37151286 - 028.37151522   Email: c3truongchinh.tphcm@moet.edu.vn