Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ bảy, 1/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 213

Danh sách các máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

Danh sách cụ thể các máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là:
- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;
- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II;
- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
- Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
- Canon F-788G, F-789GA;
và các máy tính tương đương.

86