Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ hai, 21/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 1153

Tổ Tin học

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thanh Lệ

Thạc sỹ

Tổ trưởng

ntthanhle@gmail.com

2

Hà Thu Hoa

Cử nhân

Giáo viên

qlydiemtc@gmail.com

3

Lâm Phương Thùy Dung

Cử nhân

Giáo viên

4

Đoàn Nguyệt Anh

Giáo viên

Giáo viên

5

Nguyễn Phước Lộc

Cử nhân

Giáo viên

conglyloc@gmail.com

6

Phạm Hoàng Thị Tố Trinh

Cử nhân

Giáo viên

phamhoangtotrinh@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

163