Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ năm, 3/2/2022, 12:11
Lượt đọc: 57

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)

Trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Vũ Quang Vinh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự trở thành người lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt từ sau khi trở thành đảng cầm quyền, càng thể hiện rõ Đảng luôn luôn vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc và của các tầng lớp nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, các cương lĩnh, đường lối của Đảng đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng và những lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đã không ngừng đưa cách mạng Việt Nam theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam 92 năm qua đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cách mạng chân chính nhất, là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước. Vai trò, vị trí đó không ngừng được củng cố và phát triển từ thực tiễn lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng suốt từ năm 1930 đến nay. Đó chính là bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của Đảng và cũng là cội nguồn làm nên sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đư­ờng lối, chính sách của Đảng như chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, GDP ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Dù thấp hơn mức tăng trưởng 2,91% của năm 2020, nhưng đây là nỗ lực lớn của đất nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất, kinh doanh. Việt Nam đã phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo tốt quyền con người cho nhân dân. Với quan điểm “vì dân”, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những biện pháp mạnh mẽ, toàn diện, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng nhân dân. Đảng và Nhà nước không để cho các nhóm người yếu thế bị thiệt thòi.
Về ngoại giao vaccine, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và quyết liệt vận động nhiều quốc gia trên thế giới để có được vaccine tiêm chủng miễn phí cho nhân dân, đưa Việt Nam từ “vùng trũng” vaccine trở thành một trong số ít nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất thế giới. Với mục tiêu tối thượng là vì dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam lựa chọn bài toán kép đầy thách thức, đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bởi lẽ, bên cạnh việc bảo đảm tính mạng con người, còn phải bảo đảm cuộc sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân được làm việc, làm ăn, được học hành, phát triển.
Có thể khẳng định, những thách thức cam go nhất của lịch sử đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi quyền cơ bản của người dân được bảo đảm, được tôn trọng, được tạo điều kiện phát huy. Từ đó, nhân dân hưởng ứng nhiệt thành, đi theo đường lối, chủ trương của Đảng, làm theo các biện pháp của Chính phủ. Một Đảng vì dân, có bản lĩnh và trí tuệ, xứng đáng đại diện cho dân tộc, sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
PGS-TS VŨ QUANG VINH - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

88