Thứ bảy, 25/9/2021, 12:40
Lượt đọc: 41

Các văn bản Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; trường THPT Trường Chinh thông tin các văn bản Quy định về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành tại TP.HCM

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Trường THPT Trường Chinh

Tin cùng chuyên mục

163