Có 198 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức thi Học sinh giỏi Trường Chinh lần thứ 12, năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 286-ke-hoach-to-chuc-thi-hoc-sinh-gioi-truong-chinh-lan-thu-12-nh2021-2022_7102021152637.pdf
286/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên07-10-2021
2 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường THPT Trường Chinh nhiệm kỳ 2021-2026
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 213-qd-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-truong-truong-nk-2021-2026_21020212132.pdf
213/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
3 Quyết định ban hành Quy định chuyên môn của Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 208-qd-ban-hanh-quy-dinh-chuyen-mon-cua-truong-thpt-truong-chinh-tu-nh-2021-2022_210202121048.pdf
208/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
4 Quyết định ban hành Quy định đối với học sinh Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 207-qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-doi-voi-hoc-sinh-truong-thpt-truong-chinh-tu-nh-202_210202120594.pdf
207/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
5 Quyết định ban hành Quy định đối với viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021-2022 206/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
6 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử trong Trường THPT Trường Chinh 205/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
7 Lịch công tác tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-thang-10-nam-2021_2102021173331.pdf
 Lịch công tácQuản trị viên02-10-2021
8 Kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 275-ke-hoach-hoat-dong-tu-van-tam-ly-hoc-duong-nh-2021-2022_210202117241.pdf
275/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
9 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 263-ke-hoach-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-nh-2021-2022_210202117135.pdf
263/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
10 Lịch công tác tháng 9-2021 (bổ sung)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-thang-9-2021-bo-sung_2102021161545.pdf
 Lịch công tácQuản trị viên02-10-2021
11 Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 261-ke-hoach-giao-duc-nam-hoc-2021-2022_2102021161440.pdf
261/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
12 Kế hoạch tổ chức học trực tuyến năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 249-ke-hoach-to-chuc-hoc-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022_2102021161251.pdf
249/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
13 Lịch công tác Tháng 9 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-thang-9-nam-2021_2102021161057.pdf
 Lịch công tácQuản trị viên02-10-2021
14 Lịch công tác trọng tâm tháng 7,8 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-trong-tam-thang-78-nam-2021_210202116937.pdf
 Lịch công tácQuản trị viên02-10-2021
15 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-truong_210202116715.pdf
 Lịch công tácQuản trị viên02-10-2021
12345678910...>>