Có 193 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức thi Học sinh giỏi Trường Chinh lần thứ 12, năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 286-ke-hoach-to-chuc-thi-hoc-sinh-gioi-truong-chinh-lan-thu-12-nh2021-2022_7102021152637.pdf
286/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên07-10-2021
2 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường THPT Trường Chinh nhiệm kỳ 2021-2026
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 213-qd-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-truong-truong-nk-2021-2026_21020212132.pdf
213/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
3 Quyết định ban hành Quy định chuyên môn của Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 208-qd-ban-hanh-quy-dinh-chuyen-mon-cua-truong-thpt-truong-chinh-tu-nh-2021-2022_210202121048.pdf
208/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
4 Quyết định ban hành Quy định đối với học sinh Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 207-qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-doi-voi-hoc-sinh-truong-thpt-truong-chinh-tu-nh-202_210202120594.pdf
207/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
5 Quyết định ban hành Quy định đối với viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THPT Trường Chinh từ năm học 2021-2022 206/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
6 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử trong Trường THPT Trường Chinh 205/QĐ-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
7 Kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 275-ke-hoach-hoat-dong-tu-van-tam-ly-hoc-duong-nh-2021-2022_210202117241.pdf
275/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
8 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 263-ke-hoach-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-nh-2021-2022_210202117135.pdf
263/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
9 Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 261-ke-hoach-giao-duc-nam-hoc-2021-2022_2102021161440.pdf
261/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
10 Kế hoạch tổ chức học trực tuyến năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 249-ke-hoach-to-chuc-hoc-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022_2102021161251.pdf
249/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
11 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Trường THPT Trường Chinh giai đoạn mới – tầm nhìn mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 226-ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-truong-thpt-truong-chinh-giai-doan-moi-tam-nhin-m_21020211648.pdf
226/KH-THPT.TrCVĂN BẢN Quản trị viên02-10-2021
12 Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 10/5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 119-kh-to-chuc-day-hoc-truc-tuyen-tu-ngay-10-5-2021_1652021223756.pdf
119/KH-THPT.TrCVĂN BẢN  07-05-2021
13 Kế hoạch Thực hiện truyền thông về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nước, thải bỏ hợp lý, chấp hành các quy định về tiếng ồn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 115-ke-hoach-thuc-hien-truyen-thong-ve-bao-ve-moi-truong-tiet-kiem-nang-luong-n_1652021224450.pdf
115/KH-THPT.TrCVĂN BẢN  05-05-2021
14 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 111-kh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2021_1652021223641.pdf
111/KH-THPT.TrCVĂN BẢN  29-04-2021
15 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 99-kh-to-chuc-cac-ngay-le-lon-nam-2021_1652021223522.pdf
99/KH-THPT.TrCVĂN BẢN  29-04-2021
12345678910...>>