Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh

Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc Sỹ

Điện thoại cơ quan: 02837151286

Email liên lạc: Hoanggddt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Liên
Nguyễn Ngọc Liên

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc Sỹ

Điện thoại cơ quan: 02837151521

Email liên lạc: songnhi1405@gmail.com

Hoàng Công Trữ
Hoàng Công Trữ

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại cơ quan: 02837151286

Email liên lạc: hoangcongtru1605@gmail.com