Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ bảy, 15/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 1234

Thành tích của trường THPT Trường Chinh

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2019

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018 – 2019

Quyết định số 3820/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2018

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2016 – 2017 và 2017 – 2018)

Quyết định số 4275/QĐ-UBND, ngày 29/9/2018

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017 – 2018

 

2017Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017

Quyết định số 4441/QĐ-UBND, ngày 17/8/2017

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2016

Cờ thi đua của
Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Khen thưởng đơn vị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận 12

Quyết định 126/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016

củaUBND Quận 12

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016

Quyết định số 4783/QĐ-UBND, ngày 13/9/2016

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2015

Huân chương Lao động Hạng 3

Quyết định số 521/QĐ-CTN ngày 24/3/2015

của Chủ tịch nước.

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 4613/QĐ-UBND, ngày 16/9/2015

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra và tự kiểm tra của trường

Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 01/10/2015

củaThanh tra Sở GD&ĐT

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3652/QĐ-UBND, ngày 26/7/2014

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2013

Bằng khen có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 17/01/2013

của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2010 – 2011 và 2011 – 2012)

Quyết định số 1749/QĐUB ngày 10/4/2013

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 4092/QĐ-UBND, ngày 29/7/2013

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2012

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 07/12/2012

của Thủ tướng Chính phủ

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3871/QĐ-UBND, ngày 30/7/2012

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Khen thưởng Tỉ lệ TN THPT và hiệu suất đào tạo cao hơn tỉ lệ chung Thành phố

Quyết định 966/QĐ-GDĐT-VP ngày 10/8/2012

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Cờ Thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3616/QĐ-UBND, ngày 26/7/2011

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy khen - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỉ lệ chung của Thành phố năm học2010 - 2011

Quyết định số 1043/QĐ-GDĐT-VP ngày 05/8/2011

của Sở GDĐT Thành phố

Giấy khen - Thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch liên tịch phòng chống Ma túy trong trường học Năm học 2009 - 2010

Quyết định số 7913/QĐ-KT ngày 19/8/2011

của Sở LĐ-TB XH Thành phố

Giấy khen - Ban đại diện Cha mẹ học sinh thực hiện tốt hoạt động Năm học 2010 - 2011

Quyết định số 1214/QĐ-GDĐT-VP ngày 16/9/2011

của Sở GDĐT Thành phố

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 04/09/2010

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Giải 2 - Hội thi "Hãy tránh xa Ma túy" năm 2010

Sở GDĐT Thành phố

Giấy khen - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỉ lệ chung của Thành phố năm học 2009 - 2010

Quyết định số 39/QĐ-GDĐT-VP ngày 16/07/2010

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Thành tích xuất sắc trong công tác Thư viện (2009 - 2010)

Quyết định số 40/QĐ-GDĐT-VP ngày 16/07/2010

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Thực hiện tốt công tác Y tế trường học (2009 - 2010)

Quyết định số 71/QĐ/GDĐT ngày 12/10/2010

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

Quyết định số 4822/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Giải 3 - Hội thi “Hãy tránh xa Ma túy” năm 2009

Quyết định số 10/QĐ/GDĐT ngày 12/12/2009

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỉ lệ chung của Thành phố

Quyết định số 30/2009/QĐ/GDĐT ngày 04/08/2009

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

2008

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 35/2008/QĐ/GDĐT ngày 06/11/2008

của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

2007

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 47/2007/QĐ/GDĐT-VP ngày 31/10/2007 của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khen - Giải 1 Hội thi Môi trường xanh Thành phố - Quận 12 năm 2006

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/05/2007

Giấy khen - Có nhiều thành tích trong tham gia phong trào trồng cây & Hội thi Môi trường xanh - sạch - đẹp Thành phố

Quyết định số 119/QĐ-SNN-TĐKT ngày 05/04/2007

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh hiệu Đơn vị văn hóa cấp Quận

năm 2006

Quyết định số 16/QĐ-UBND-VHTT ngày 09/01/2007

của UBND Quận 12

2006

Giấy khen - Giải 3 Hội thi Môi trường xanh Thành phố - Quận 12 năm 2005

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 19/04/2006

của UBND Quận 12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87