Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử của trường THPT Trường Chinh
Thứ tư, 30/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 237

Thành tích của Chi đoàn Giáo viên qua các năm

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015 - 2016

 • Chi Đoàn vững mạnh

 

2014-2015

 • Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS
  Hồ Chí Minh
 • Có 01 đoàn viên giáo viên đạt Nhà Giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận.

QĐ số 283 QĐ/TWĐTN, ngày 22/7/2015 của BCH Trung Ương Đoàn TNCSHCM

 

2013-2014

 • Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS
  Hồ Chí Minh.
 • Cờ đơn vị xuất sắc 03 năm học (2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014)
 • Đạt giải khuyến khích Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Có 02 đoàn viên giáo viên đạt Nhà Giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận.

QĐ số 291 QĐ/TWĐTN, ngày 22/7/2014 của BCH Trung Ương Đoàn TNCSHCM

 

 

QĐ số 587-QĐ/QU , ngày 16/8/2013 của Quận Ủy Quận 12.

 

2012-2013

 • Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

QĐ số 363 QĐ/TWĐTN, ngày ………….. của BCH Trung Ương Đoàn TNCSHCM

2011-2012

 • 1 Đoàn viên nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành phố

 

 

2010-2011

 • Đạt giải Nhất Hội thi "Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng"

QĐ số 81-QĐ/QU , ngày 22/10/2010 của Quận Ủy Quận 12.

 

2009-2010

 • Giấy khen - Chi đoàn giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" giai đoạn 2007 - 2009

QĐ số 103/QĐKT-TĐ ngày 18/03/2010 của Thành Đoàn Tp.HCM

2008-2009

 • Giấy khen - Chi đoàn giáo viên hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên (2008 - 2009)

QĐ số 185/QĐKT-TĐ ngày 20/07/2009 của Thành Đoàn Tp.HCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87